Kontakt Kontakt

Siedziba Nadleśnictwo Brzozów
Nadleśnictwo Brzozów
13 43 415 24
13 43 090 53

ul. Moniuszki 25

36-200 Brzozów

NIP 686 00 01 870

 

KONTO BANKOWE:

BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. 51 2030 0045 1110 0000 0025 2260

Nadleśniczy
Artur Królicki
13 430 90 61, 600 248 867
Zastępca Nadleśniczego
Tomasz Masłowski
13 43 09 066, 602381740
Główny Księgowy
Zofia Gierula
13 43 09 050, 608431013
Inżynier Nadzoru
Grzegorz Dziuba
602 385 372
Inżynier Nadzoru
Robert Sudoł
664 731 804

Dział Gospodarki Leśnej

Maciej Atemborski
Specjalista Służby Leśnej ds. marketingu
Tel.: 13 43 09 067, 600826769
Agata Pytlowana -Dębiec
Specjalista Służby Leśnej ds. marketingu
Tel.: 13 43 09 067, 600 827 233
Katarzyna Wójcik
Specjalista Służby Leśnej ds. zagospodarowania lasu
Tel.: 13 43 09 060, 602413178
Małgorzata Kaczorowska
Starszy specjalista Służby Leśnej ds. ochrony przyrody i edukacji leśnej, administrator SILP
Tel.: 530713298
Maksymilian Haduch
Specjalista Służby Leśnej ds. stanu posiadania
Tel.: 13 43 09 051, 660448314
Izabela Smerecka
Specjalista Służby Leśnej ds. użytkowania lasu, administrator SILP
Tel.: 13 43 09 055, 600827066
Krzysztof Filak
St. Referent ds. użytkowania lasu
Tel.: 13 43 09 055, 600827066

Dział Księgowości

Elżbieta Dydek
Specjalista ds. finansowo-księgowych
Tel.: 134309050
Dorota Pietrasz
Starszy Referent ds finansowo-ksiegowych
Tel.: 13 43 09 058
Agnieszka Kuliga
Księgowy
Tel.: 13 43 09 064
Dominika Mleczko
Referent ds finansowo-księgowych
Tel.: 13 43 09 059, 668144219
Michał Solon
St. Referent ds. finansowo-ksiegowych
Tel.: 13 430 90 56, 604 204 306

Dział Administracji

Magdalena Czubernat-Bigaj
Sekretarz
Tel.: 13 43 09 062, 537375105
Barbara Machowska
Specjalista ds budownictwa i remontów
Tel.: 13 43 09 057, 602413189
Aleksandra Pytlik
Sekretarka
Tel.: 13 43 41 526
Jakub Gromek
Starszy referent ds. administracji
Tel.: 13 43 09 065, 600826663
Krzysztof Florczak
Kierowca
Tel.: 606378718
Agnieszka Klucz
Robotnik obsługi
Uryć Józef
Robotnik obsługi
Dąbrowski Bogusław
Robotnik obsługi
Bąk Stanisław
Robotnik obsługi

Stanowisko ds Pracowniczych

Adrian Pacykowski
Starszy specjalista ds pracowniczych
Tel.: 13 43 09 052, 662236429

Posterunek Straży Leśnej

Bogdan Fijałka
Komendant Posterunku Straży Leśnej
Tel.: 13 43 09 063, 608035383
Piotr Gbur
Strażnik Leśny
Tel.: 13 43 09 0 72, 602389274