Asset Publisher Asset Publisher

Informacja o czasowym obejściu fragmentu Szlaku Pieszego Ikon

Nadleśnictwo Brzozów informuje, że wprowadza okresowy zakaz wstępu do lasu w oddziałach leśnych leśnictwa Dobra i Wola Krecowska, przez które przebiega szlak turystyczny pieszy: szlak ikon.

Lokalizacja szlaku oraz oddziałów i wydzieleń leśnych zilustrowana jest na dołączonym do pisma załączniku graficznym. Wyłączenie szlaku z ruchu turystycznego spowodowane jest planowanym rozpoczęciem prac gospodarczych tj. cięć pielęgnacyjnych mających na celu poprawę odporności i zdrowotności lasu, a także zainicjowanie pojawienia się lub odsłonięcie już istniejącego młodego pokolenia lasu.

Czasowe wyłączenie szlaku planowane jest do dnia 31.12.2024 roku.


W trosce o przebywających na szlaku turystów Nadleśnictwo zaprojektowało czasową zmianę trasy szlaku, widoczną na załączniku graficznym oraz oznaczoną w terenie farbą koloru niebieskiego. Jednocześnie zapewniamy Państwa, że Nadleśnictwo dołoży wszelkich starań, aby zamknięty fragment szlaku jak najszybciej przywrócić do ruchu turystycznego.


Okresowy zakaz wstępu do lasu

Szanowni Państwo

W trosce o Państwa bezpieczeństwo Nadleśnictwo Brzozów wprowadza okresowe zakazy wstępu do lasu w określonych lokalizacjach leśnictw Dydnia, Grabownica, Izdebki, Niewistka, Blizne, Podlesie, Przysietnica, Bykowce, Dębna, Dobra, Liszna, Sady, Siemuszowa, Trepcza, Tyrawa Wołoska i Wola Krecowska.

Czasowy zakaz wstępu podyktowany jest prowadzeniem w poszczególnych lokalizacjach prac gospodarczych: cięć pielęgnacyjnych mających na celu poprawę odporności i zdrowotności lasu a także zainicjowanie pojawienia się lub odsłonięcie juz istniejącego młodego pokolenia lasu.

 

Zarządzenie wprowadzające okresowy zakaz wstępu do lasu wydane na podstawie przepisów Art. 26 Ust 3. Pkt. 3 ustawy z dnia 28.09.1991 r. o lasach, listę poszczególnych wydzieleń objętych zakazem oraz pliki *shp do pobrania znajdą Państwo w załącznikach poniżej.


Czasowe zamknięcie szlaków turystycznych w leśnictwie Bykowce

Nadleśnictwo Brzozów informuje,
że wprowadza okresowy zakaz wstępu do lasu
w leśnictwie Bykowce, w oddziale 159Ab oraz 155a,
przez który przebiegają szlaki
turystyczne: szlak czerwony, szlak czarny oraz pieszy szlak ikon (oddz. 159Ab).

Czasowe wyłączenie szlaku z ruchu turystycznego
spowodowane jest rozpoczęciem prac gospodarczych tj. cięć pielęgnacyjnych mających
na celu poprawę odporności i zdrowotności lasu, a także zainicjowanie pojawienia się
lub odsłonięcie już istniejącego młodego pokolenia lasu.

Czasowe wyłączenie szlaku
planowane jest do dnia 05.07.2024 roku.


Jednocześnie zapewniamy Państwa, że Nadleśnictwo dołoży wszelkich starań,
aby zamknięty fragment szlaku jak najszybciej przywrócić do ruchu turystycznego.


Czasowe zamknięcie szlaku turystycznego w leśnictwie Tyrawa

Nadleśnictwo Brzozów informuje, że wprowadza okresowy zakaz wstępu do lasu
w leśnictwie Tyrawa w oddziale 146 a przez który przebiega czerwony szlak turystyczny.

Czasowe wyłączenie szlaku z ruchu
turystycznego spowodowane jest planowanym rozpoczęciem prac gospodarczych
tj.cięć pielęgnacyjnych mających na celu poprawę odporności i zdrowotności lasu,
a także zainicjowanie pojawienia się lub odsłonięcie już istniejącego młodego
pokolenia lasu.

Czasowe wyłączenie szlaku planowane jest do dnia 31.12.2024 roku.


W trosce o przebywających na szlaku turystów Nadleśnictwo zaprojektowało
czasową zmianę trasy szlaku, widoczną na załączniku graficznym oraz oznaczoną
w terenie farbą koloru zielonego.


Jednocześnie zapewniamy Państwa, że Nadleśnictwo dołoży wszelkich starań,
aby zamknięty fragment szlaku jak najszybciej przywrócić do ruchu turystycznego.

 

Więcej informacji oraz pliki mapowe z ograniczeniami dostępności znajdziesz tutaj
 

 

 


Czasowe zamknięcie szlaku turystycznego

Nadleśnictwo Brzozów informuje, że wprowadza okresowy zakaz wstępu do lasu
w leśnictwie Bykowce w oddziale 164 b, przez który przebiega zielony szlak turystyczny.

Czasowe wyłączenie szlaku z ruchu
turystycznego spowodowane jest planowanym rozpoczęciem prac gospodarczych tj.
cięć pielęgnacyjnych mających na celu poprawę odporności i zdrowotności lasu,
a także zainicjowanie pojawienia się lub odsłonięcie już istniejącego młodego
pokolenia lasu.

Czasowe wyłączenie szlaku planowane jest do dnia 31.12.2024 roku.


W trosce o przebywających na szlaku turystów Nadleśnictwo zaprojektowało
czasową zmianę trasy szlaku, widoczną na załączniku graficznym oraz oznaczoną
w terenie farbą koloru zielonego.


Jednocześnie zapewniamy Państwa, że Nadleśnictwo dołoży wszelkich starań,
aby zamknięty fragment szlaku jak najszybciej przywrócić do ruchu turystycznego
 

Więcej informacji oraz pliki mapowe z ograniczeniami dostępności terenów leśnych znajdziesz  tutaj