Asset Publisher Asset Publisher

oferta edukacyjna

Nadleśnictwo Brzozów, jak wszystkie jednostki Lasów Państwowych realizuje działalność edukacyjną w ramach swojej statutowej działalności. Lasy państwowe i leśnicy inicjują liczne akcje edukacyjne zwiększając świadomość ekologiczną dzieci i dorosłych i kształtując postawy sprzyjające zrównoważonemu rozwojowi.

W ramach działań edukacyjnych opowiadamy o lesie, o jego różnorodności i złożoności, a także o wielorakich funkcjach jakie pełni las – krajobrazowych, środowiskowych, ekologicznych, produkcyjnych, rekreacyjnych i kulturotwórczych.
Zwracamy uwagę na drewno, które jest surowcem ekologicznym i odnawialnym, ma wiele zastosowań we współczesnym świecie  i jest odpowiedzią na potrzebę życia w zgodzie z naturą i zrównoważonego korzystania z jej zasobów.

Pokazujemy, jak leśnicy gospodarują w lasach. Akcentujemy fakt, że podążamy krok za naturą dbając o trwałość lasu i jego dobrą kondycję. Dostarczanie drewna na rynek, choć jest ważnym zadaniem leśników, nigdy nie przesłania nam potrzeb przyrodniczych, zarówno w zakresie ochrony ekosystemów leśnych, jak i wielorakich funkcji jakie pełni las.

Opowiadamy o tym, co znajduje się w lesie: o drzewach i krzewach, grzybach, o zwierzętach. Pokazujemy, jak zmienia się przyroda w poszczególnych porach roku. Przedstawiamy procesy jakie zachodzą w tym złożonym ekosystemie i naszą w nim rolę.

Działania edukacyjne – pogadanki, prelekcje, zajęcia w terenie, stoiska edukacyjne czy też konkursy – dostosowujemy do grup wiekowych i zapotrzebowania szkół i jednostek oświatowych.

Edukacją leśną w Nadleśnictwie Brzozów zajmuje się Małgorzata Kaczorowska tel. 530 713 298
mail malgorzata.kaczorowska@krosno.lasy.gov.pl

 

Szkoły i inne instytucje odwiedzające Nadleśnictwo Brzozów i biorące udział w zajęciach edukacyjnych przez nas organizowanych powinny podpisać stosowne oświadczenie , wzór w załączeniu.

 

 

 

do pobrania:

1) Oświadczenie

2) Porozumienie

 


Asset Publisher Asset Publisher

Back

Parki krajobrazowe

Parki krajobrazowe

Parki krajobrazowe tworzy się na terenach o wyjątkowych walorach przyrodniczych i estetyczno-krajobrazowych. Mamy ich w Polsce 125. Zajmują 2,5 mln ha, z czego blisko 1,3 mln ha to lasy.

Park Krajobrazowy Gór Słonnych

    W Nadleśnictwie Brzozów Park Krajobrazowy Gór Słonnych położony jest w obrębie Sanok.Obejmuje swym obszarem pasma górskie: Góry Słonne i Chwaniowa. Osobliwością parku są licznie występujące na tym terenie słone źródła (Góry Słonne). Pod powierzchnią ziemi kryją się nie tylko solanki, tereny te znane są również ze złóż roponośnych, obecnie są one na wyczerpaniu.
Nadzór nad parkiem sprawuje Zarząd Zespołu Parków Krajobrazowych w Przemyślu.