Asset Publisher Asset Publisher

oferta edukacyjna

Nadleśnictwo Brzozów, jak wszystkie jednostki Lasów Państwowych realizuje działalność edukacyjną w ramach swojej statutowej działalności. Lasy państwowe i leśnicy inicjują liczne akcje edukacyjne zwiększając świadomość ekologiczną dzieci i dorosłych i kształtując postawy sprzyjające zrównoważonemu rozwojowi.

W ramach działań edukacyjnych opowiadamy o lesie, o jego różnorodności i złożoności, a także o wielorakich funkcjach jakie pełni las – krajobrazowych, środowiskowych, ekologicznych, produkcyjnych, rekreacyjnych i kulturotwórczych.
Zwracamy uwagę na drewno, które jest surowcem ekologicznym i odnawialnym, ma wiele zastosowań we współczesnym świecie  i jest odpowiedzią na potrzebę życia w zgodzie z naturą i zrównoważonego korzystania z jej zasobów.

Pokazujemy, jak leśnicy gospodarują w lasach. Akcentujemy fakt, że podążamy krok za naturą dbając o trwałość lasu i jego dobrą kondycję. Dostarczanie drewna na rynek, choć jest ważnym zadaniem leśników, nigdy nie przesłania nam potrzeb przyrodniczych, zarówno w zakresie ochrony ekosystemów leśnych, jak i wielorakich funkcji jakie pełni las.

Opowiadamy o tym, co znajduje się w lesie: o drzewach i krzewach, grzybach, o zwierzętach. Pokazujemy, jak zmienia się przyroda w poszczególnych porach roku. Przedstawiamy procesy jakie zachodzą w tym złożonym ekosystemie i naszą w nim rolę.

Działania edukacyjne – pogadanki, prelekcje, zajęcia w terenie, stoiska edukacyjne czy też konkursy – dostosowujemy do grup wiekowych i zapotrzebowania szkół i jednostek oświatowych.

Edukacją leśną w Nadleśnictwie Brzozów zajmuje się Małgorzata Kaczorowska tel. 530 713 298
mail malgorzata.kaczorowska@krosno.lasy.gov.pl

 

Szkoły i inne instytucje odwiedzające Nadleśnictwo Brzozów i biorące udział w zajęciach edukacyjnych przez nas organizowanych powinny podpisać stosowne oświadczenie , wzór w załączeniu.

 

 

 

do pobrania:

1) Oświadczenie

2) Porozumienie

 


Asset Publisher Asset Publisher

Back

Nadleśnictwo Brzozów

Nadleśnictwo Brzozów

Nadleśnictwo Brzozów zarządza w imieniu Skarbu Państwa lasami państwowymi na powierzchni 16 083 ha, położonymi na obszarze Pogórza Dynowskiego, Dołów Jasielsko – Sanockich oraz Gór Słonnych, w zlewni Sanu i Wisłoka.

 

Tereny te należące do trzech różnych jednostek geograficznych, są mocno urozmaicone, porozcinane licznymi potokami. Lasy zajmują tutaj najwyższe wzniesienia oraz strome stoki.

Najliczniejszym i najcenniejszym gatunkiem w drzewostanie jest buk, drugim - jodła. Sosna zajmuje znaczne obszary gruntów porolnych. Pozostałe gatunki –brzoza, dąb, olsza szara, grab stanowią mniej liczne uzupełnienie gatunków głównych.

 

Wszystkie lasy należą do lasów ochronnych: wodochronnych, glebochronnych, a także stanowiących powierzchnie badawcze oraz drzewostany nasienne.

  

Informujemy Państwa, że w trosce o bezpieczeństwo przebywania na terenach leśnych Lasy Nadleśnictwa Brzozów podlegają stałemu monitorowaniu.