Asset Publisher Asset Publisher

oferta edukacyjna

Nadleśnictwo Brzozów, jak wszystkie jednostki Lasów Państwowych realizuje działalność edukacyjną w ramach swojej statutowej działalności. Lasy państwowe i leśnicy inicjują liczne akcje edukacyjne zwiększając świadomość ekologiczną dzieci i dorosłych i kształtując postawy sprzyjające zrównoważonemu rozwojowi.

W ramach działań edukacyjnych opowiadamy o lesie, o jego różnorodności i złożoności, a także o wielorakich funkcjach jakie pełni las – krajobrazowych, środowiskowych, ekologicznych, produkcyjnych, rekreacyjnych i kulturotwórczych.
Zwracamy uwagę na drewno, które jest surowcem ekologicznym i odnawialnym, ma wiele zastosowań we współczesnym świecie  i jest odpowiedzią na potrzebę życia w zgodzie z naturą i zrównoważonego korzystania z jej zasobów.

Pokazujemy, jak leśnicy gospodarują w lasach. Akcentujemy fakt, że podążamy krok za naturą dbając o trwałość lasu i jego dobrą kondycję. Dostarczanie drewna na rynek, choć jest ważnym zadaniem leśników, nigdy nie przesłania nam potrzeb przyrodniczych, zarówno w zakresie ochrony ekosystemów leśnych, jak i wielorakich funkcji jakie pełni las.

Opowiadamy o tym, co znajduje się w lesie: o drzewach i krzewach, grzybach, o zwierzętach. Pokazujemy, jak zmienia się przyroda w poszczególnych porach roku. Przedstawiamy procesy jakie zachodzą w tym złożonym ekosystemie i naszą w nim rolę.

Działania edukacyjne – pogadanki, prelekcje, zajęcia w terenie, stoiska edukacyjne czy też konkursy – dostosowujemy do grup wiekowych i zapotrzebowania szkół i jednostek oświatowych.

Edukacją leśną w Nadleśnictwie Brzozów zajmuje się Małgorzata Kaczorowska tel. 530 713 298
mail malgorzata.kaczorowska@krosno.lasy.gov.pl

 

Szkoły i inne instytucje odwiedzające Nadleśnictwo Brzozów i biorące udział w zajęciach edukacyjnych przez nas organizowanych powinny podpisać stosowne oświadczenie , wzór w załączeniu.

 

 

 

do pobrania:

1) Oświadczenie

2) Porozumienie

 


Asset Publisher Asset Publisher

Back

Hodowla Lasu

Hodowla Lasu

Podstawowym zadaniem hodowli lasu jest zachowanie i wzbogacanie lasów istniejących (odnawianie) oraz tworzenie nowych (zalesianie), z respektowaniem warunków przyrodniczych i procesów naturalnych. Hodowla lasu obejmuje zbiór i przechowywanie nasion drzew, produkcję sadzonek na szkółkach, zakładanie oraz pielęgnację i ochronę upraw leśnych oraz drzewostanów.

Hodowla lasu korzysta z dorobku nauk przyrodniczych, m.in. klimatologii, gleboznawstwa, botaniki czy fizjologii roślin. W pracach hodowlanych leśnicy dążą do dostosowania składu gatunkowego lasu do siedliska. Dzięki temu las jest bardziej odporny na zagrożenia.

Las, jeśli nie powstał w sposób naturalny, jest sadzony przez leśników. Sadzonki hoduje się w szkółkach. Uprawy są poddawane zabiegom pielęgnacyjnym i ochronnym. Mają one stworzyć optymalne warunki wzrostu dla drzew najbardziej pożądanych w składzie gatunkowym rosnącego drzewostanu. Ostatnim elementem hodowli jest wycinka drzew dojrzałych, tak aby możliwe było odnowienie lasu, w sposób optymalny dla wymagań rosnących gatunków drzew.

Przeczytaj więcej na stronie lasy.gov.pl.

Nadleśnictwo Brzozów posiada własną bazę nasienną, z której pozyskuje nasiona, w skład której wchodzą:

 • wyłączone d-stany jodłowe -51 ha,       
 • wyłączone d-stany modrzewiowe -3 ha,       
 • gospodarcze d-stany bukowe -129 ha,       
 • gospodarcze d-stany modrzewiowe -1ha,       
 • gospodarcze d-stany jodłowe -158 ha,       
 • gospodarcze d-stany dębowe -4 ha,       
 • gospodarcze d-stany czereśniowe -1ha    

1.    W posiadanej bazie nasiennej wyróżniono 11 drzew doborowych, w tym 4 czereśniowe i 7 modrzewiowych.
2.    Na terenie nadleśnictwa zlokalizowano bloki upraw pochodnych:

 •     23 ha - uprawa pochodna jodłowa pochodzenia naturalnego
 •     81 ha - uprawy pochodne jodłowe
 •     28 ha - uprawy pochodne bukowe

3.    Nadleśnictwo posiada własne gospodarstwo szkółkarskie składające się z pięciu szkółek gospodarczych o łącznej pow. produkcyjnej 2,61 ha, produkujące rocznie około 400 tys. sadzonek wykorzystywanych do odnowień i zalesień.
4.    W ramach pielęgnacji lasu wykonuje się średnio rocznie około:

 •     200 ha pielęgnacji upraw,
 •     68 ha czyszczeń wczesnych,
 •     321 ha czyszczeń późnych.

Prace odnowieniowe obejmują średnio 32 ha rocznie pod osłoną d-stanu, poprawki i uzupełnienia około 5 ha, rocznie uznaje się też około 20 ha odnowień naturalnych.