Web Content Display Web Content Display

Leśnictwo Dydnia

Leśniczy Józef Nawrocki, tel. 600827395 Podleśniczy Aron Bereżański, tel. 533626234
13 43 03 043

Leśnictwo Grabownica

Leśniczy Tomasz Pelczarski, tel. 662256673 Podleśniczy Anna Sabat, tel. 660448175
13 43 95 390

Leśnictwo Izdebki

Leśniczy Mieczysław Barć, tel. 600825974 Podleśniczy Jacek Szpiech, tel. 660447965
13 43 99 011

Leśnictwo Niewistka

Leśniczy Zdzisław Gładysz, tel. 608035382 Podleśniczy Łukasz Barć, tel. 660443639
608 035 382

Leśnictwo Blizne

Leśniczy Piotr Szkutnik, tel. 609704496
13 43 04 059

Leśnictwo Podlesie

Leśniczy Andrzej Gbur, tel. 600828114 Podleśniczy Grzegorz Szmyd, tel. 660447953
13 43 42 234

Leśnictwo Przysietnica

Leśniczy Janusz Łuc, tel. 600826551 Podleśniczy Grzegorz Preisner, tel. 660443651
13 43 49 002

Leśnictwo Bykowce

Leśniczy Tomasz Dziabas, tel. 600828962 Podleśniczy Katarzyna Michniowska, tel. 660448281
13 46 22 927

Leśnictwo Dębna

Leśniczy Paweł Michniowski, tel. 604283485 Podleśniczy Adam Serednicki, tel. 660448493
604 283 485

Leśnictwo Dobra

Leśniczy Mirosław Bogacz, tel. 533747888 Podleśniczy Marek Giżycki, tel. 660447864
533747888

Leśnictwo Liszna

Leśniczy Paweł Kobiałka, tel. 602365751 Podleśniczy Marcin Kędra, tel. 660443641
13 46 308 15

Leśnictwo Sady

Leśniczy Cezary Juszczak, tel. 600826486 Podleśniczy Janusz Pawłowski, tel. 660443592
13 46 211 64

Leśnictwo Siemuszowa

Leśniczy Marek Jonarski, tel. 660443547 Podleśniczy Przemysław Sroka, tel. 600827731
13 46 211 51

Leśnictwo Trepcza

Leśniczy Rafał Kucharski, tel. 600827288 Podleśniczy Grzegorz Kubicki, tel. 660448094
13 46 49 421

Leśnictwo Tyrawa Wołoska

Leśniczy Lesław Śliwiak, tel. 660443583 Podleśniczy Natalia Juszczak, tel. 600827319
13 46 211 25

Leśnictwo Wola Krecowska

Leśniczy Marek Morajko, tel. 535015122 Podleśniczy Piotr Łuczka, tel. 609 704 495