Asset Publisher Asset Publisher

Z przewodnikami o lesie

  W sobotę, 2 grudnia miało miejsce spotkanie przedstawicieli Nadleśnictw zgrupowanych w RDLP w Krośnie z  przewodnikami turystycznymi. Grudniowe szkolenia z różnorodnych aspektów  gospodarki leśnej, skierowane do przewodników turystycznych pracujących na naszym terenie, mają już swoją tradycję.

   Tym razem spotkanie odbyło się na terenie Nadleśnictwa Brzozów. W części kameralnej spotkania Barbara Kułak z Nadleśnictwa Rymanów opowiedziała o gospodarce leśnej w lasach o charakterze uzdrowiskowym, Łukasz Dziuban z Nadleśnictwa Ustrzyki Dolne, Jakub Masłowski z Nadleśnictwa Bircza oraz Monika Armata z Nadleśnictwa Strzyżów przedstawili  ofertę edukacyjno-turystyczną nadleśnictw, natomiast Artur Paczkowski z Nadleśnictwa Kołaczyce przekrojowo opowiedział o pracy leśników i wyzwaniach, z jakimi się borykają.

   Grzegorz Rachwał z Wydziału Ochrony Zasobów Przyrodniczych Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w  Krośnie, w niezwykle interesującej prezentacji opowiedział o projekcie udostępniania zdjęć lotniczych z 1944 roku, a także poruszył problem coraz powszechniejszego występowania jemioły w lasach. Opowieści o żubrach i zadaniach ochronnych realizowanych dla tego gatunku wzbudziły spore zainteresowanie słuchaczy.

   Partnerzy sobotniego spotkania, pomysłodawcy wielu inicjatyw społecznych w Brzozowie, członkowie Towarzystwa Przyjaciół Brzozów Zdrój, Magdalena Korona i Mateusz Podkul przedstawili swoje działania realizowane przy ścieżce Śladami Zabudowań Brzozowa Zdroju. Ta właśnie ścieżka była przedmiotem naszego wyjścia w teren. Mimo mało sprzyjających warunków pogodowych, przewodnicy z uwagą wysłuchali opowieści o śladach „Brzozowskiej Altantydy” czyli uzdrowisku Brzozów Zdrój. Uczestnicy szkolenia mieli okazję zobaczyć także najnowszy wspólny projekt Nadleśnictwa Brzozów i Towarzystwa Przyjaciół Brzozowa- Zdroju, czyli Deskale Pamięci Brzozowskich Żydów zrealizowane przez Arkadiusza Andrejkowa. O samym projekcie i splocie niezwykłych okoliczności jakie przy jego realizacji się wydarzyły, opowiedziała członkini Towarzystwa, Sylwia Wątróbska.
   Chęć uczestnictwa oraz wiele ożywionych dyskusji zarówno w trakcie szkolenia jak i po nim są dla nas wystarczającym powodem do organizacji tego typu spotkań. Ustaliliśmy zatem zgodnie, nie zrażeni kaprysami pogody właściwymi dla grudnia – w przyszłym roku z chęcią znów się spotkamy.

  Organizatorami szkolenia były Nadleśnictwa Brzozów, Bircza, Ustrzyki Dolne, Lesko, Rymanów, Strzyżów i Kołaczyce.
Partnerem spotkania było Towarzystwo Przyjaciół Brzozów- Zdrój.