Asset Publisher Asset Publisher

Współpraca pomiędzy Nadleśnictwami a samorządami zaowocuje nowymi inwestycjami

Lasy Państwowe przekazały Powiatowi Sanockiemu rekordową kwotę  ponad 4 mln złotych! Powyższe środki zostaną wykorzystane na inwestycje drogowe realizowane w obrebie powiatu.

Nadleśnictwo Brzozów przekazało kwotę 620 600 zł na remont drogi powiatowej Mrzygłód – Tyrawa Wołoska oraz 696 300 zł na stabilizację osuwiska w Dębnej i Mrzygłodzie, co zabezpieczy drogę z Sanoka do Dobrej.

Nadleśnictwo Lesko przekazało do Powiatu kwotę 2 500 000 zł na budowę drogi z Tarnawy do Kalnicy. W ciągu drogi zbudowany zostanie również most przez rzekę Kalniczkę.

Z kolei Nadleśnictwo Rymanów przekazało promesę na 574 300 zł, kwota została przekazana na cel budowy mostu w Nadolanach.

Wręczenie symbolicznych czeków miało miejsce w siedzibie Nadleśnictwa Lesko.

Powiat Sanocki otrzymał promesy na bardzo potrzebne inwestycje, które w istotny sposób zwiększą bezpieczeństwo mieszkańców i kierowców poruszających się naszymi drogami i mostami. Otrzymane wsparcie finansowe wzmocni budżet Powiatu Sanockiego, dzięki czemu będziemy mogli myśleć o kolejnych zadaniach drogowych– powiedział Stanisław Chęć, Starosta Sanocki.

Promesy z Lasów Państwowych oprócz Powiatu Sanockiego otrzymali również:

Powiat Leski: 400 000 zł na remont drogi Łukowica – Bezmiechowa Górna;

Gmina Bukowsko: 100 000 zł na przebudowę drogi na działce w Woli Piotrowej;

Miasto i Gmina Zagórz: 440 000 zł na przebudowę odcinka drogi - ul. Kopalnianej w Zagórzu oraz 320 000 zł na przebudowę odcinka drogi gminnej w miejscowości Olchowa.

Symboliczne czeki odebrali: Starosta Sanocki Stanisław Chęć, Starosta Leski Andrzej Olesiuk, Burmistrz Miasta i Gminy Zagórz Ernest Nowak oraz Sekretarz Gminy Bukowsko Diana Błażejowska.