Asset Publisher Asset Publisher

Czasowe zamknięcie szlaku turystycznego

Nadleśnictwo Brzozów informuje, że wprowadza okresowy zakaz wstępu do lasu
w leśnictwie Bykowce w oddziale 164 b, przez który przebiega zielony szlak turystyczny.

Czasowe wyłączenie szlaku z ruchu
turystycznego spowodowane jest planowanym rozpoczęciem prac gospodarczych tj.
cięć pielęgnacyjnych mających na celu poprawę odporności i zdrowotności lasu,
a także zainicjowanie pojawienia się lub odsłonięcie już istniejącego młodego
pokolenia lasu.

Czasowe wyłączenie szlaku planowane jest do dnia 31.12.2024 roku.


W trosce o przebywających na szlaku turystów Nadleśnictwo zaprojektowało
czasową zmianę trasy szlaku, widoczną na załączniku graficznym oraz oznaczoną
w terenie farbą koloru zielonego.


Jednocześnie zapewniamy Państwa, że Nadleśnictwo dołoży wszelkich starań,
aby zamknięty fragment szlaku jak najszybciej przywrócić do ruchu turystycznego
 

Więcej informacji oraz pliki mapowe z ograniczeniami dostępności terenów leśnych znajdziesz  tutaj