Asset Publisher Asset Publisher

Użytki Ekologiczne

Użytki ekologiczne to zwykle obiekty o niewielkiej powierzchni – małe oczka wodne, śródpolne kępy drzew i krzewów, torfowiska, bagna i wydmy. To pozostałości ekosystemów, mające znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej. Obecnie mamy ich w Polsce ponad 9 tys. na powierzchni prawie 30 tys. ha.


Asset Publisher Asset Publisher

Zurück

Nowy most w Tyrawie Solnej

Nowy most w Tyrawie Solnej

Dnia 20.11.2020 r. w Tyrawie Solnej dokonano uroczystego oddania do użytkowania mostu na rzece Tyrawka.Otwarcia dokonali parlamentarzyści, przedstawiciele władz rządowych oraz samorządowych i inwestora - Starostwa Sanockiego . Swoją obecność zaznaczyli też podkarpaccy leśnicy na czele z Panią Dyrektor Grażyną Zagrobelną. Lasy Państwowe poprzez Fundusz Leśny przekazały na budowę obiektu kwotę 300.000,00 zł.
Most w Tyrawie Solnej ma nośność 50 ton, 71,80 m długości. Jest on ważnym łącznikiem komunikacyjnym w transporcie drewna z kompleksów leśnych Nadleśnictwa Brzozów.
To już kolejny, trzeci most w Powiecie Sanockim, którego budowa została dofinansowana przez Lasy Państwowe