Asset Publisher Asset Publisher

Rys historyczny Nadleśnictwa Brzozów

Nadleśnictwo Brzozów w swych obecnych granicach i podziale administracyjnym powstało dnia 1 stycznia 1973 roku na podstawie zarządzenia Dyrektora OZLP w Przemyślu

    Nadleśnictwo Brzozów (obecnie obręb leśny Brzozów) zostało utworzone z lasów wielkiej
i średniej wielkości ziemskiej, przejętych na rzecz Skarbu Państwa w latach 1944 -1946 na mocy dekretu PKWN 1944 roku. Jako datę powstania nadleśnictwa należy przyjąć 1 września 1944 roku. Nadleśnictwo Sanok (obecnie obręb leśny Sanok) zostało utworzone w 1945 roku. W skład ówczesnego nadleśnictwa wchodziły grunty leśne własności ziemskich, jak również grunty po wysiedlonych wsiach, lasy i grunty leśne przekazane z PFZ w ramach regulacji granic rolno - leśnych oraz grunty leśne przekazane w ramach zamian granic nadleśnictw


Asset Publisher Asset Publisher

Zurück

Nowy most w Tyrawie Solnej

Nowy most w Tyrawie Solnej

Dnia 20.11.2020 r. w Tyrawie Solnej dokonano uroczystego oddania do użytkowania mostu na rzece Tyrawka.Otwarcia dokonali parlamentarzyści, przedstawiciele władz rządowych oraz samorządowych i inwestora - Starostwa Sanockiego . Swoją obecność zaznaczyli też podkarpaccy leśnicy na czele z Panią Dyrektor Grażyną Zagrobelną. Lasy Państwowe poprzez Fundusz Leśny przekazały na budowę obiektu kwotę 300.000,00 zł.
Most w Tyrawie Solnej ma nośność 50 ton, 71,80 m długości. Jest on ważnym łącznikiem komunikacyjnym w transporcie drewna z kompleksów leśnych Nadleśnictwa Brzozów.
To już kolejny, trzeci most w Powiecie Sanockim, którego budowa została dofinansowana przez Lasy Państwowe