Asset Publisher Asset Publisher

Rys historyczny Nadleśnictwa Brzozów

Nadleśnictwo Brzozów w swych obecnych granicach i podziale administracyjnym powstało dnia 1 stycznia 1973 roku na podstawie zarządzenia Dyrektora OZLP w Przemyślu

    Nadleśnictwo Brzozów (obecnie obręb leśny Brzozów) zostało utworzone z lasów wielkiej
i średniej wielkości ziemskiej, przejętych na rzecz Skarbu Państwa w latach 1944 -1946 na mocy dekretu PKWN 1944 roku. Jako datę powstania nadleśnictwa należy przyjąć 1 września 1944 roku. Nadleśnictwo Sanok (obecnie obręb leśny Sanok) zostało utworzone w 1945 roku. W skład ówczesnego nadleśnictwa wchodziły grunty leśne własności ziemskich, jak również grunty po wysiedlonych wsiach, lasy i grunty leśne przekazane z PFZ w ramach regulacji granic rolno - leśnych oraz grunty leśne przekazane w ramach zamian granic nadleśnictw


Asset Publisher Asset Publisher

Zurück

# sadziMY z Prezydentem podsumowanie akcji

# sadziMY z Prezydentem podsumowanie akcji

Kolejna edycja akcji  # sadziMY za nami. Tym razem przygotowaliśmy 2200 sadzonek jodłowych, które uczestnicy akcji otrzymali bezpłatnie. Z roku na rok zainteresowanie akcją rośnie, mamy nadzieję,  że będzie ona kontynuowana w następnych latach a z posadzonych drzewek wyrosną  piękne drzewa.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w akcji.